14-01-2014
Категория: Мир науки

Про проблеми управління доходами міст України, Росії та Польщі


Стійкий розвиток та якість життя населення територіальних одиниць, у тому числі міст, визначається забезпеченістю їх матеріальними (економічними) основами (власністю та ресурсами), а також системою інституціонального закріплення правил формування і реалізації відповідних бюджетів.

Безумовно, обрані для порівняльного аналізу країни – Україна, Росія, Польща – мають відмінності в побудові фінансово-бюджетних відносин. Але в цих країнах існує загальна тенденція – прагнення до формування самостійних у фінансовому плані територіальних співтовариств. І справа не в тому, яким чином кожна з країн
формально дотримується вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, а в тому, як ці сусідні за історією і територіальним розміщенням країни визнають право місцевого самоврядування на певну фінансову незалежність або автономію.

завантажити статтю >>>


Творчество

Полезные ссылки